Retourneren & garantie:

U kunt de producten die u bij vanrossumtegels.nl gekocht heeft meestal gewoon retourneren. Dit kan binnen 14 dagen na ontvangst van de producten. Helaas verkopen we ook producten waarbij retourneren net wat minder makkelijk werkt. Lees daarom goed de onderstaande tips, voorwaarden en uitzonderingen.

Retourneren kan zowel door het product bij ons verkooppunt terug te brengen als door het product (goed verpakt) retour te sturen.

Voordat u een product of bestelling retourneert moet het eerst aangemeld worden. Dit kan door het herroepingsformulier retour te sturen naar info@vanrossumtegels.nl, wanneer het niet lukt, door contact op te nemen met onze klantenservice

U kunt het product retour zenden of terugbrengen naar onze winkel, mits deze aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U doet beroep op het herroepingsrecht binnen 14 dagen na ontvangst.
 • Het product is ongebruikt en niet gemonteerd geweest.
 • Het product is geheel onbeschadigd.
 • Het product zit in de originele verpakking (hier mag niet op geschreven worden).
 • Eventuele kosten voor retourzending zijn voor uw eigen rekening.
 • Retourzendingen zonder aanmelding worden niet in behandeling genomen.

Er gelden een aantal uitzonderingen:

 • Vloer-, wandtegels en mozaïek tegels (i.v.m. tint/batchnummers is dit niet mogelijk).
 • Verbruiksartikelen zoals, lijm, voeg, kit, schoonmaakmiddelen, toiletblokjes waarvan de verpakking is geopend.
 • Tegoedbonnen, die reeds aangemeld zijn geweest.
 • Producten die reeds gemonteerd zijn geweest en daarvan sporen bevatten.
 • Producten die ernstig beschadigd zijn die verdere verkoop verhinderen.
 • Producten waarvan de verpakking volledig verwoest is en / of niet meer aanwezig is.
 • Douchewanden, douchecabines waarvan de verpakking open is geweest. (zijn hierdoor niet meer te vervoeren.)
 • Voor producten waarvan de verpakking licht beschadigd is en of kleine onderdelen missen, vergoeden wij maximaal 50% van het aankoopbedrag.
 • Artikelen die speciaal voor u, op bestelling zijn gemaakt.

Service aanvraag

 • Helaas gaat er af en toe wel eens wat kapot. Vanrossumtegels.nl probeert in dit soort vervelende situaties zo snel mogelijk een oplossing te bieden. Hiervoor is het belangrijk dat we alle gegevens zo compleet mogelijk aangeleverd krijgen. Zo is het belangrijk om bij optische schade zoals bijvoorbeeld verkleuringen, afbladdering, maar ook bij defecten waar iets is afgebroken altijd een foto toe te voegen bij het aanmelden. Dit hebben wij nodig om het juiste onderdeel te bepalen of service te beoordelen.

Wij zullen een normale service binnen 2 werkdagen behandelen. Indien u het niet eens bent met onze beoordeling kunt u schriftelijk een beklacht doen aan:

Van Rossum tegelwerken B.V.
Willaerstraat 4
5344AB Oss 
T.A.V de directie

 1. De garantietermijn gaat in op de eerste dag van levering van het product. Voor het doen gelden van een aanspraak op garantie moet de rekening / factuur, waaruit de aankoopdatum moet blijken, ten aller tijden overlegd worden. De garantietermijn wordt door een reparatie of onderdelenlevering in de garantietijd noch vernieuwd noch verlengd.
   
 2. Van garantie is uitgesloten
  • De normale slijtage van materialen of onderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn.
  • Een schade, gebrek of storing welke te wijten is aan een van buiten komende oorzaak of onjuist gebruik door de consument dan wel diens ondergeschikten en/of de eindgebruiker. Als oorzaak van buitenaf wordt mede verstaan de agressiviteit van water en de als gevolg daarvan opgetreden schade of storing.
  • Het artikel dient vóór montage gecontroleerd te worden op compleetheid en eventuele schade. Nadien het product is geïnstalleerd, zijn wij niet meer aansprakelijk voor enigerlei schade/gebreken.
  • Montage- en demontagekosten vallen niet onder de garantie; de kosten die direct of indirect voortvloeien uit montage of demontage vallen eveneens niet onder de garantie.
 3. De garantie omvat de volgende punten: Indien de klachten gegrond zijn, behoudt van Rossum tegelwerken B.V. het recht een keuze te maken tussen het herstellen van de schade, het vervangen van het product of het vergoeden van de eventuele minderwaarde.
 4. In die gevallen waarin de producten, welke vervangen dienen te worden niet meer in het leveringsprogramma zijn opgenomen, zal door van Rossum tegelwerken B.V. een alternatief worden aangeboden welke qua design het meest overeenkomt met het oorspronkelijke artikel.
 5. Na het indienen van een klacht, hetgeen direct na constatering dient te geschieden, zal door van Rossum tegelwerken B.V.. meteen na registratie een onderzoek worden ingesteld en zal van Rossum tegelwerken B.V. zo snel mogelijk, afhankelijk van de eventuele levertijden een oplossing aanbieden, mits dit overeen komt met de bevindingen.
 6. Voor gevolgschade, voorvloeiend uit een defect en/of mankement, foutieve installatie en/of plaatsing/gebruik is van Rossum tegelwerken B.V. nimmer aansprakelijk.

Als u in de vanrossumtegels.nl webwinkel een aankoop doet, kunt u ervan op aan dat wij ons houden aan de Algemene Voorwaarden en de gedragsregels van Stichting Webshop Keurmerk hanteren. Daarnaast houden we ons en zijn we aanspreekbaar op het naleven van alle relevante wet en regelgeving met betrekking tot het verkopen via internet. Mocht uw ingediende klacht niet door van Rossum tegelwerken B.V. opgelost kunnen worden dan kunt u zich richten tot de geschillencommissie, www.sgc.nl

Extra retour informatie:

Hoe snel word ik terugbetaald:

Zodra van Rossum tegels uw retourzending verwerkt heeft (hierover ontvangt u een bericht), betalen we u binnen 5 werkdagen terug. Hoe snel u het geld op uw rekening heeft, hangt af van de door u gekozen betaalmethode. Staat het bedrag na 7 werkdagen nog niet op uw rekening? Neem dan contact op met onze klantenservice.

Defect of beschadigd artikel:

Van Rossum tegels doet er alles aan om schade of defecten aan uw producten te voorkomen. Helaas kan het ondanks alle voorzorgsmaatregelen voorkomen dat een product beschadigd is geraakt of een defect heeft. Meld schade (zoals bijvoorbeeld transportschade) altijd binnen 48 uur na ontvangst bij onze klantenservice. Stuur een beschadigd of defect product nooit retour voordat u contact heeft gehad met onze klantenservice, in sommige gevallen is het namelijk niet nodig om het product of slechts een deel van het product retour te sturen om uw probleem te kunnen verhelpen.

© 2012 - 2024 Van Rossum tegels Oss | sitemap | rss